Pensioner

Jag har skrivit många nyheter om pension och ibland fått förmånen att djupdyka i någon av dess delar. Ett delområde som jag intresserar mig extra mycket för är egenföretagarnas pensioner.

Jag har bland annat skrivit en D-uppsats om egenföretagares pensioner.

Här är en artikel som blev väl läst under 2019.

Pension för dem med enskild firma en djungel (5 april 2019, Bonnier Business Media)

Många företagare med enskild firma vet inte hur de ska spara till sin pension, och det är svårt för dem att hitta enkla och oberoende råd. Ofta lyfts pensionsförsäkring fram som ett alternativ, men det enda argumentet för denna sparform som både myndigheter och bransch verkar kunna enas om är att pengarna låses in.

I Sverige finns drygt 300 000 företagare med enskild firma, och många av dem försörjer sig helt eller till största delen på sin näringsverksamhet. De har ingen tjänstepension på det sätt som de anställda har via sin arbetsgivare. De enskilda näringsidkarna bör alltså spara till sin pension om de vill kompensera för detta. Men hur ska de spara?

Det är inte lätt att få ett något så när objektivt svar på frågan. Inte ens de minsta företagens egna organisationer kan alltid ge raka svar på frågan. Vare sig Företagarförbundet och Unionen Egenföretagare kan svara detaljerat på frågan om hur dessa småföretagare bör spara. Företagarförbundet ger rådet att ta hjälp av finansiella rådgivare som ser över hela företagarens försäkringsskydd och pension. Unionen hänvisar till sin samarbetspartner Folksam.

En myndighet har utrett frågan – för konstnärer
En organisation som nyligen gått igenom förutsättningarna för denna grupp, är den statliga myndigheten Konstnärsnämnden. De har som uppdrag att vägleda frilansande konstnärer. Detta är ju en speciell grupp på många sätt, men de består till största delen av näringsidkare med enskilda firmor där inkomsterna inte är höga, och de har därför samma utgångsläge pensionsmässigt som majoriteten av alla företagare med enskild firma. De får inga tjänstepensionsinbetalningar och de tjänar inte över cirka 42 000 kronor i månaden, brytpunkten för statlig skatt.

Det går att dra av – men är det bra?
Ibland framhålls i pensionsreklamen till egenföretagare att de har en möjlighet att dra av för sitt pensionssparande då de inte har en tjänstepension. Det stämmer. Om det är bra är en annan fråga. I Konstnärsnämndens skrift “Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma” är rådet tvärtom. De flesta med enskild firma bör inte spara avdragsgillt.

Ni listar en rad argument mot att spara avdragsgillt för enskilda företagare. Vilket är det viktigaste argumentet?

– En viktig sak för den enskilde företagaren är att man ska tjäna ganska mycket pengar för att det ska löna sig att dra av för sitt pensionssparande, vilket även Pensionsmyndigheten informerar om. Vår målgrupp, frilansande konstnärer, ligger klart under den nivån, och då är det kanske bättre att spara till sin pension på andra sätt, säger Stefan Ahlenius, som är utredare på Konstnärsnämnden

I Konstnärsnämndens vägledning framhålls framför allt avdragsgillt pensionssparande i form av pensionsförsäkring som något man bör undvika. Då är det bättre att spara av skattade pengar, antingen på ett vanligt bankkonto eller genom fonder eller aktier”, skriver myndigheten.

– Det kan vara ganska svårt för den enskilde att bedöma dessa pensionsförsäkringar. Det kan vara en djungel av information att hålla reda på, och det finns väldigt olika nivåer på avgifterna, förklarar Stefan Ahlenius.

Du måste tjäna 504 000
Det är framför allt för dem som har ett överskott under cirka 504 000 kronor på årsbasis som det framstår som oklokt att spara i pensionsförsäkring eller Individuellt pensionssparande, IPS, och därmed dra av för sparandet.

Huvudargumentet här är att om en företagare med enskild firma drar av samtidigt som denne har en inkomst under brytpunkten, så minskar denne sin allmänna pension samtidigt som spararen ändå får skatta för pengarna vid uttaget som pensionär. En sparad tusenlapp till pensionen som dras av, minskar beräkningsunderlaget för allmän pension med 1 246 kronor, då den så kallade särskilda löneskatten räknas in.

Andra minus då dessa företagare gör avdrag för sitt pensionssparande är att även beräkningsunderlaget för sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa påverkas negativt.

Visst kan det finnas dem som på goda grunder antar att pengarna förräntas bättre i just en pensionsförsäkring än hos staten och i de valda premiepensionsfonderna (eller i olika former av icke-avdragsgillt ISK-sparande) men det går såklart inte att förutsätta och heller inte då ge som ett allmänt råd.

Pensionsmyndigheten föreslår ISK
Dessa resonemang ligger till grund för vissa av tipsen i den nyligen uppdaterade informationsbroschyren “Spara till pension som företagare” från Pensionsmyndigheten. I själva vägledningstexten står det lite försiktigt “att ett bra alternativ” för gruppen enskilda företagare som inte gör ett överskott på mer än 504 400 kronor per år kan vara att spara med skattade pengar, antingen via ISK eller en kapitalförsäkring.

I pressmeddelandet som kom i anslutning till den senaste versionen av rapporten sägs mer explicit att det generellt inte är att föredra för företagare med enskild firma att spara avdragsgillt, om de inte tjänar över denna nivå.

Att det är viktigt att spara till pensionen för denna grupp håller dock Pensionsmyndigheten med om. Men då är det generellt sett bättre att spara med skattade pengar, “till exempel i en global aktiefond med låg avgift på ett investeringsparkonto”, som Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, uttryckte det när broschyren uppdaterades nyligen.

Hon är ofta ute och träffar företagare, och har märkt att det finns många företagare som inte har förstått att överskottet i den enskild firman ger allmän pension genom inbetalning av egenavgifter och skatt.

– De tror att de helt och hållet måste ta ansvar för sin pension, men så är det ju inte, säger Agneta Claesson.

I Pensionsmyndighetens vägledning ges inga direkta skäl för att spara avdragsgillt för dem med egen firma och som har låga till medelhöga inkomster, alltså under brytpunkten

– Det ges inga direkta argument för det men man låser pengarna, och detta kan vara en fördel för vissa som kanske annars skulle ha gjort av med pengarna, säger hon.

LF framhåller vikten av att försäkra sitt pensionssparande
Detta är även Länsförsäkringar inne på. De har nyligen kampanjat om företagarnas pensioner. De håller med om att det ur skattesynpunkt inte finns skäl att spara avdragsgillt för den som har lön under brytpunkt. På frågan om vilka argument det finns för att spara avdragsgillt för gruppen i fråga är bolaget inne på att det är just låsningen av pengarna som kan vara fördelen. För den person som har svårt att låta bli sparade pensionsmedel kan det vara lönt att binda pengarna.

– Ur skattesynpunkt finns det inget skäl att spara avdragsgillt för den som har lön under brytpunkt. Det kan i vissa fall finnas fördelar med att binda pengar till pension, men det har inget med skatten att göra, svarar bolagets pensionsexpert Jan Sundström visa e-post.


Länsförsäkringar lyfter dock andra möjliga fördelar med pensionsförsäkringen som sparform.


– Den som blir långtidssjuk kan förlora mångmiljonbelopp om inte en sjukförsäkring och ett pensionssparande med premiebefrielseskydd finns på plats. Pensionssparandet bör vara försäkrat, förklarar Jan Sundström
Det enda argumentet för avdragsgillt privat pensionssparande och dess två varianter pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS, som går att hitta i Konstnärsnämnden skrift är dock inlåsningen av pengarna.


“Möjligen kan man tänka sig att avdragsgillt pensionssparande är bra för den konstnär som vet med sig att han eller hon har dålig karaktär och skulle sätta sprätt på alla pengarna om de inte sätts in i ett låst sparande”, står det i guiden.
Rickard Jakbo

En längre version av denna artikel, som blev en av 2019 års mest lästa artiklar inom bolagets pensionsnisch, finns på BBM:s Insights.