Sociologiskt

Länkar och hänvisningar till ett urval texter som tar upp sociologiska frågeställningar i vid mening.

* ”Vrede och sorg då anhöriga inte kunde ta farväl” Om en sociologisk och mycket intressant studie om att ta avsked vid livets slutskede under pandemin och dess restriktioner (Dagens Arena 2021).

* Bråk, eld och razzior – så är det att bo i skogen. Intervjuer med fyra romer som berättar om hur det är att bo i skogen. (Dagens Arena 2021)

* Äta sämre och få en bra pension? (magisteruppsats i sociologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Södertörns Högskola, 2021, om soloföretagarnas pensionsdilemman). Läs om den, och ladda ned här.

*Om Hammarbyismen (Fokus 2017) Varför är det så många som följer Hammarby IF:s fotbollslag. Intervjuer med forskare, fans och Bajen-prästen.

* Om white trash-rasismen (Arbetet 2011)

”Du är vit, gillar boxning och har dålig ekonomi. Du har aldrig förstått smakregler om att shorts och mjukisbyxor inte får bäras i stadsmiljö.Det kan räcka för att du ska kallas skräp, och risken har ökat. För under 2000-talet har det blivit ok att kalla människor för white trash i våra tidningar. I år går vi mot ett all time high i utpekanden av vem som är vitt skräp”. Läs hela texten på Arbetet kulturs sida här.

*Om arbetaralkisar i våra böcker (Göteborgsposten 2007)

*”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott”: (2019) En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott (Uppsats). Länk till Uppsatsen i Diva

*Sverige bäst i Skandinavien på jobb till invandrare – på lång sikt (Tidningen Arbetsvärlden 2017)