Sociologiskt

Ett urval texter om sociologiska frågeställningar i vid mening.

*Om Hammarbyismen (Fokus 2017)

*Om arbetaralkisar i våra böcker (Göteborgsposten 2007)

*”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott”: (2019) En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott (Uppsats). Länk till Uppsatsen i Diva

*Sverige bäst i Skandinavien på jobb till invandrare – på lång sikt (Tidningen Arbetsvärlden 2017)